Planning van een zonnepark in Wachtum, Coevorden
In samenwerking met Ecotecworld wordt bij Wachtum, Coevorden, op het traject van de A37 tussen de Oosterhesselerweg en de Stukdijk een zonne-energiepark van negen hectare aangelegd. Een commissievergadering op dinsdag 7 april 2020 toonde de positieve feedback van alle partijen bij de bouw.
Veranderingen als gevolg van hoogspanningslijnen
Omdat de geselecteerde locatie wordt gedekt door hoogspanningslijnen, is het eerste bezwaar ingediend door TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland. Er werd echter snel overeenstemming bereikt door enkele aanpassingen in de planning, bijvoorbeeld door de afstanden tussen de locaties te vergroten.
Lokale interesse in duurzaamheid
Een van de voorwaarden voor de oprichting van een zonnepark is dat er sprake is van sociale steun of lokale betrokkenheid. Hiervoor is een zogenaamd participatieplan ontwikkeld, waarmee bewoners kunnen investeren in een lokaal duurzaamheidsfonds.
We kijken er naar uit dat de installatie binnenkort van start gaat en houden u uiteraard op de hoogte!
Bron: Verslag van rtv Drenthe
Foto: Chelsea op Unsplash